Kurs programowania Swift – składnia, podstawy, cechy

Kurs programowania Swift – składnia, podstawy, cechy

Chciałbym Wam zaprezentować kurs programowania Swift. Dzisiaj poznamy jego składnię, podstawy, cechy i główne założenia języka Swift.

Czym jest Swift mogliście się dowiedzieć w tym poście. Dzisiaj zajmiemy się czysto technicznie tym językiem.

Poznamy jego podstawową składnię, cechy charakterystyczne oraz inne udogodnienia aby łatwiej nam było porównać go z Swift 4.

Podstawy

Zmienna – zmienne przechowują wartości, które w każdej chwili możemy zmienić

var yourVariable = "Zmienna"

Zmienne możemy również zwiększać lub zmniejszać

var counter = 5
counter += 5 // zmienna równa się teraz 10
counter -= 7 // zmienna równa się teraz 3
 1. Zbierana jest wartość zmiennej
 2. Do wartości dodawane jest 5
 3. Od wartości powstałej w drugiej linijce naszego kodu odejmowane jest 7

Sprawa z mnożeniem i dzieleniem wygląda analogicznie

var counter = 2
counter *= 2 // Zmienna równa się teraz 4
counter /= 4 // Zmienna równa się teraz 1
 1. Zbierana jest wartość zmiennej
 2. Wartość mnożymy razy 2
 3. Wartość dzielimy na 4

Stała – stałe przechowują wartości tworzone z myślą o nie zmienianiu ich

let yourConstanse = "Stała"

Jeżeli jednak spróbujemy

let number = 5
number = 7

Zwróci nam się error i kod nie będzie kompilowany

Komentarze

Kompilator Swift generuje kod wykonywalny z kodu źródłowego. Aby to osiągnąć, stosuje się szczegółowy zestaw reguł. Dobrą praktyką jest komentowanie tego, co napisałeś, aby inny człowiek był w stanie zrozumieć dlaczego zapisałeś kod w dany sposób lub żeby odczytać co dany kod wykonuje bądź za co jest odpowiedzialny.

// To jest komentarz i jest on ignorowany przez kompilator

// To jest
// wieloliniowy komentarz

/* to również jest 
wieloliniowy komentarz */

Typy danych

Int (Integer) – reprezentuje liczbę całkowitą

var integer: Int = 100

Float – reprezentuje 32-bitowy numer zmiennoprzecinkowy

Double – reprezentuje 64-bitowy numer zmiennoprzecinkowy

var decimal: Double = 13.6

String – reprezentuje tekst

var String: String = "Swift jest super!"

Character – reprezentuje tylko jedną literę

var character: Character = "a"

Booleans – przyjmuje wartości logiczne (true lub false)

var yes: Bool = true
var no: Bool = false

String

Powiązanie

Możemy „wiązać” ciągi znaków

var message = "Hello" + " my name is "
let name ="Matt"
message += name 
// "Hello my name is Matt"

 

Interpolacja

możemy również budować ciągi za pomocą interpolacji

let name = "Matt"
let message = "Hello my name is \(name)!" 
// "Hello my name is Matt!"

 

Jest to dużo łatwiejszy do przeczytania kod niż wiązanie ciągów

Operatory arytmetyczne

Swift wspiera podstawowe operatory arytmetyczne

Dodawanie (+)

Odejmowanie (-)

Mnożenie()

Dzielenie(/)

1 + 2
// równa się 3
5 - 3
// równa się 2
2 * 3
// równa się 6
10.0 / 2.5
// równa się 4.0

Możesz usunąć przestrzeń pomiędzy danymi lub nie, ale należy pamiętać aby nie mieszać stylów

2+6
// OK
2 + 6 
// OK
2 +6
// ERROR
2+ 6
// ERROR

Operatory porównawcze

Swift wspiera standardowe dla C operatory porównawcze(comparison operators):

Równa się (a == b)

Nie równa się (a != b)

Większe niż (a > b)

Mniejsze niż (a < b)

Większe lub równe (a >= b)

Mniejsze lub równe (a <= b)

Każdy operator porównawczy zwraca wartość Bool aby sprawdzić czy jest prawdziwy czy nie:

1 == 1
// Prawda ponieważ 1 równa się 1
2 != 1
// Prawda ponieważ 2 nie równa się 1
2 > 1	
// Prawda ponieważ 2 jest większe niż 1
1 < 2	
// Prawda ponieważ 1 jest mniejsze niż 2
1 >= 1  
// Prawda ponieważ 1 jest równe 1
2 <= 1  
// Nieprawda ponieważ 2 nie jest mniejsze niż 1

Operatory logiczne

Operatory logiczne (Logical operators) modyfikują lub łączą wartości logiczne Bool prawda(true) lub fałsz(false).

Logical NOT (!a)

Logical AND (a && b)

Logical OR (a

Operator logiczny AND (a && b)

Tworzy wyrażenie, w którym obie wartości muszą zwracać prawdę (true)

let laptopPassword = true
let idScan = false
if laptopPassword && idScan {	
print ("Witam")
} 
else {
print ("Odmowa dostępu")
}
// Rezultat "Odmowa dostępu"

Sprawdzane jest czy obie podane wartości są prawdziwe i daje odpowiedni rezultat

Operator logiczny OR (a

Tworzy wyrażenie, w którym jedna z wprowadzanych wartości musi zwracać prawdę(true)

let laptopPassword = false
let rescuePassword = true
if laptopPassword || rescuePassword{
print("Witam")
} else {
print("Odmowa dostępu")
}
// Rezultat "Witam"

Sprawdzane jest czy chociaż jedna z wprowadzanych wartości jest prawdą

Operator logiczny NOT (!a)

Odwraca wartości Bool. Prawda (true) staje się fałszem(false) i odwrotnie.

let allowedEntry = false
if !allowedEntry {
print("Odmowa dostępu")
}
// Rezultat "Odmowa dostępu"

If

Jest to zestaw instrukcji wykonywany tylko wtedy, gdy warunek jest prawdziwy (true)

var zmiennaLiczba = 25
if zmiennaLiczba <= 27 {
print("Zmienna liczba jest mniejsza")
}
// "Zmienna liczba jest mniejsza"

Możemy wprowadzić szereg instrukcji na wypadek, gdy warunek jest fałszywy (false).

Zapisujemy je za pomocą słowa else

var zmiennaLiczba = 30
if zmiennaLiczba <= 27 {
print("Zmienna liczba jest mniejsza")
} else {
  print("Zmienna liczba jest więsza")
}
// "Zmienna liczba jest większa"

Możemy również iść o krok dalej i dodawać wiele różnych zestawów za pomocą else if

let hourOfDay = 12
let timeOfDay: String

if hourOfDay < 6 {
 timeOfDay = “Wczesny poranek“
} 
else if hourOfDay < 12 {
 timeOfDay = “Rano”
} 
else if hourOfDay < 17 {
 timeOfDay = “Popołudniu”
} 
else if hourOfDay < 20 {
 timeOfDay = “Wieczór”
} 
else if hourOfDay < 24 {
 timeOfDay = “Późny wieczór”
} 
else {
 timeOfDay = “Nieprawidłowa godzina!”
}
print(timeOfDay)

Cechy charakterystyczne Swift

Nie potrzeba średnika na końcu

println("Hello, world!")

Wielokrotne zmienne lub stałe

var x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0

Zwracać można wiele wartości

return (var1, var2, var3)

Opcjonalne zmienne

var optionalString: String? = „WitamHello”

Nie trzeba określać typu po zmiennej

let pierwszaZmienna: Double = 60 
// inne przykłady definiowania zmiennych
let text = „The value is:” 
let number = 94 
// dodanie wartości liczbowej jako ciąg znaków typu string
let textNumber = text + String(number) 
// lub tak
let textNumber = text + \(number) 

Łatwe tworzenie tablic

var shoppingList = [„potatoes”, „cola”, „bread”]
\\ dostęp i przypisanie elementu do tablicy:
shoppingList[1] = „beer”
Extension jest odpowiednikiem "Category" z jézyka Objective-C. Dodaje on funkcjonalność do istniejących już klas.

extension ViewController: UIExample {
  var simpleVariable = "something"
  return simpleVariable
}

Pętle, switch’e i inne smaczki tego języka zostawimy sobie na kolejny raz ale myślę, że takie wprowadzenie podstaw jest wystarczające na początek przygody z programowaniem. Na ten moment życzę miłego programowania i do następnego razu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *